Amsterdamlezing door prof. dr. Rens Bod

Amsterdam Kennisstad

04mrt2013 20.00 - 21.30

Lezing

Maandag 4 maart spreekt prof. dr. Rens Bod in de reeks Amsterdamlezingen over een nieuw veld van wetenschappelijk onderzoek: digitale verwerking van data uit de musicologie, literatuur en erfgoedstudies, en opent een nieuw perspectief voor deze wetenschapsterreinen.

Alfa- én bètawetenschapper Rens Bod beweegt zich op een geheel nieuw terrein van wetenschappelijk onderzoek. Met zijn digitale verwerking van data uit de musicologie, literatuur en erfgoedstudies opent hij een nieuw perspectief voor deze oude, eerbiedwaardige wetenschapsterreinen. Zijn interdisciplinaire aanpak heeft onder andere geleid tot het inzicht dat niet zozeer de exacte wetenschappen, maar de geesteswetenschappen aan de basis liggen van de grote maatschappelijke  veranderingen in de wereld.

Amsterdam Kennisstad

Het thema van de serie is Amsterdam Kennisstad, de wetenschapsterreinen waar Amsterdam wereldwijd in uitblinkt. UvA-hoogleraren vertellen over hun vakgebied en over de rol die de stad daarin speelt. Iedere spreker geeft een korte lezing als aanzet voor discussie met het publiek.

Over de Amsterdamlezingen

De reeks Amsterdamlezingen is voortgekomen uit de samenwerking met de Wibautstoel. De Wibautstoel is ingesteld om de problematiek in de grote steden te onderzoeken, in het bijzonder met betrekking tot Amsterdam. Zef Hemel, de huidige bijzonder hoogleraar op deze leerstoel, treedt op als gastheer van de Amsterdamlezingen.

Zef Hemel blikt alvast vooruit op de Amsterdamlezingen op zijn blog: www.zefhemel.nl

Aanmelden

De lezing is voor iedereen toegankelijk en het bijwonen is gratis. Aanmelden is noodzakelijk vanwege het beperkt aantal plaatsen.

Indeling avond

Iedere spreker houdt een lezing van maximaal een half uur. Daarna stellen studenten vragen én kan het publiek vragen stellen over het onderwerp (opzet geïnspireerd op Collegetour).

Praktische informatie

  • Locatie: CREA
  • Tijd: van 20.00 uur tot 21.30 uur (inloop vanaf 19.30 uur).

CREA

Gepubliceerd door  Universiteit van Amsterdam