Ligt Amsterdam straks aan zee?

Pop-upcollege op de pont door Erik Cammeraat

18sep2017 17.00 - 18.00

Lezing

Eric Cammeraat is de laatste spreker in de reeks pop-upcolleges ter ere van het lustrum van de UvA. Op het achterdek van de pont naar de NDSM-werf. Krijgen Amsterdammers natte voeten?

Ligt Amsterdam straks aan zee?

Amsterdam ontstond waar de Amstel in het IJ uitmondt. Het IJ was toen een zeearm in een veenmoeras en stond in directe verbinding met de zee. Daarom had Amsterdam vaak last van hoogwater en pas met de afsluiting van het IJ kwam daar een einde aan. De Amsterdammers beseften al vroeg dat kennis van het waterpeil cruciaal is voor de stad en meten dat peil al vanaf 1683. Tegenwoordig wordt het waterpeil kunstmatig beheerd, maar het is nog steeds een belangrijke factor. De waterige, slappe ondergrond die daalt, is ongeschikt om een stad op te bouwen. Wat betekent zeespiegelstijging en klimaatverandering voor Amsterdam?

Gepubliceerd door  Universiteit van Amsterdam