Nederlands moet: over meertaligheid en de verengelsing van het universitaire onderwijs

Afscheidscollege Psychologie

27sep2017 16.00

Lezing

De universiteiten moeten ophouden met het volledig verengelsen van opleidingen, stelt Annette de Groot in haar afscheidscollege. Zij realiseert zich dat dit als consequentie heeft dat buitenlandse staf en studenten Nederlands moeten leren. Dat zou volgens De Groot de gewoonste zaak van de wereld moeten zijn.

Het Nederlandse universitaire onderwijs is ongebreideld aan het verengelsen. De Groot betoogt dat er alle reden is aan te nemen dat dit niet zonder gevolgen zal blijven voor de Nederlandse taalvaardigheid van de studenten en de kwaliteit van het onderwijs. Enerzijds omdat verwaarlozing van het Nederlands kan leiden tot taalverlies; anderzijds omdat bij de overgrote meerderheid van de studenten en docenten het Engels zwakker is dan het Nederlands. De Groot staat stil bij een aantal aspecten waarop de Engelse taalvaardigheid van de meerderheid van staf en studenten onderdoet voor hun Nederlandse taalvaardigheid. Daarnaast gaat ze in op het effect van verwaarlozing op het Nederlands. Ook aan bod komen het Europese meertaligheidsbeleid en de maatschappelijke discussie die het verengelsen van het onderwijs heeft losgemaakt. De Groot eindigt haar betoog met een pleidooi voor een vorm van tweetalig onderwijs waarin het Nederlands niet aan status verliest en dat impliciet ook een pleidooi is voor het opschorten, dan wel definitief stopzetten, van de verengelsing. De boodschap is ingebed in een geactualiseerde Bijbelse vertelling.

Prof. dr. A.M.B. de Groot, hoogleraar Experimentele taalpsychologie: Nederlands moet: over meertaligheid en de verengelsing van het universitaire onderwijs.

Locatie

Gepubliceerd door  UvA Persvoorlichting