Onafhankelijkheid van advocaat steeds meer onder druk

12sep2012 16.00

Oratie

Britta Böhler bespreekt tijdens haar oratie betekenis en functie van de onafhankelijke advocaat.

Vrij, onverveerd

De onafhankelijkheid van de advocaat is één van de kernwaarden van de advocatuur en een conditio sine qua non voor een goed functionerende rechtsstaat. Helaas staat deze onafhankelijkheid steeds meer onder druk. Ten eerste door nieuwe wetgeving die de onafhankelijkheid zal beperken maar ten tweede ook door een toenemend gebrek aan public acceptance met betrekking tot de bijzondere positie van de advocaat in de rechtsstaat. Britta Böhler bespreekt tijdens haar oratie betekenis en functie van de onafhankelijke advocaat. Daarnaast schetst ze de voorwaarden waaraan een moderne advocaat dient te voldoen om ethisch verantwoord te kunnen handelen.

 

Mw. prof. dr. B. Böhler, bijzonder hoogleraar advocatuur

 

Gepubliceerd door  UvA Persvoorlichting