Moleculaire biologie heeft grote impact op samenleving

Geneeskunde

01mrt2013 16.00

Oratie

Dhr. prof. dr. G.R. van den Brink, hoogleraar Experimentele gastroenterologie: De biologische revolutie.

Fundamenteel onderzoek in de moleculaire biologie heeft een revolutie in gang gezet die voor ons lichaam zal zijn wat de industriële revolutie voor onze economie was. In een poging de huidige explosieve kennisgroei in de medische biologie te plaatsen, vraagt Gijs van den Brink zich tijdens zijn oratie af wat de oorsprong is van onze wetenschappelijke cultuur.

De mens onderscheidt zich van andere soorten door zijn unieke vermogen om een relatie tussen oorzaak en gevolg te zien. In het verklaren van onze omgeving zijn we pas goed geworden door onze ideeën te toetsen aan de werkelijkheid; de introductie van het experiment. Van den Brink stelt dat de geboorte van de experimentele wetenschap een revolutie heeft ingeleid die onze samenleving en economie radicaal veranderd heeft.

De mens bevindt zich nu in een tijdperk waarin voor het eerst op moleculair niveau inzicht in ziekte en gezondheid wordt verkregen. Tot op de dag van vandaag zijn de meeste effectieve behandelingen gebaseerd op toevallige ontdekkingen (denk daarbij aan antibiotica en prednison). Met een verbeterde kennis over het ontstaan van ziekte op moleculair niveau zijn we toenemend in staat specifiek in te grijpen en effectief te behandelen. Van den Brink illustreert de impact van de biologische revolutie op onze samenleving aan de hand van ontwikkelingen in zijn vakgebied.

Deelname

Toegang vrij 

Gepubliceerd door  UvA Persvoorlichting