Sport in de superdiverse stad

Sociologie

12nov2014 16.00

Oratie

In en door sport worden verschillende vormen van thuis voelen gecreëerd, maar die zijn niet voor iedereen even toegankelijk. In zijn oratie bespreekt Ramón Spaaij hoe deze processen gestalte krijgen in superdiverse stadswijken. Daarbij vestigt hij de aandacht op de schaduwzijden van sport in de superdiverse stad, in het bijzonder geweld op en rond het sportveld.

Video wordt geladen..

Sport is een vruchtbaar terrein voor de bestudering van sociaalwetenschappelijke en maatschappelijke vraagstukken. Spaaij gaat in op de sociale en sociologische betekenis van sport en de aanspraken die politiek en beleid van buitenaf op de sport maken. Daarnaast presenteert hij een onderzoeksprogramma dat zich concentreert op de sociale betekenis van sport in de context van superdiverse steden. Hij benadert de discussie over sociale binding en sociale cohesie in en door sport vanuit het oogpunt van je thuis voelen.

Dr. R.F.J. Spaaij, bijzonder hoogleraar Sportsociologie: Samen spelen, samenleven? De sociale betekenis van sport in tijden van superdiversiteit.

Locatie

Deelname

Toegang gratis

Gepubliceerd door  UvA Persvoorlichting