Waar begint het einde?

Geneeskunde

22apr2015 16.00

Oratie

In deze tijd van veel chronische ziekten (multi-morbiditeit of co-morbiditeit) moet het doodsoorzaakbegrip niet langer uitsluitend gericht zijn op het aanwijzen van één enkele ziekte als oorzaak van het overlijden. Dit betoogt Jan Kardaun in zijn oratie.

Het vaststellen van een officiële doodsoorzaak wordt gedaan om overheid en medische wetenschap in staat te stellen ‘passende maatregelen’ te nemen. Welke maatregelen dat zijn, hangt af van welke ziekten veel worden aangetroffen in een bepaald tijdsvak. Zo nam de omvang van infectieziekten als doodsoorzaak sterk af en steeg het aantal dodelijke hartinfarcten. Dat laatste daalt ondertussen alweer. De huidige decennia worden gekarakteriseerd door een lang leven, vaak met veel chronische ziekten in de laatste levensjaren. In zulke gevallen is het moeilijk één ziekte aan te wijzen als doodsoorzaak. Daarom moet het doodsoorzaakbegrip worden aangepast aan deze nieuwe situatie. Het gaat erom díe veranderingen in een doodsoorzakenpatroon zichtbaar te maken die het beste aanknopingspunt bieden voor maatregelen.

Dhr. prof. dr. J.W.P.F. Kardaun, bijzonder hoogleraar Registratie en Statistiek van doodsoorzaken: Waar begint het einde? Bericht van de doden.

Deelname

Toegang vrij

Locatie

Gepubliceerd door  UvA Persvoorlichting