Samenwerken aan geïntegreerde opleiding radiologie en nucleaire geneeskunde

Geneeskunde

12jan2018 16.00

Oratie

De geïntegreerde medische vervolgopleiding radiologie en nucleaire geneeskunde is een grote stap voorwaarts, aldus Roel Bennink in zijn oratie. Het vraagt om verregaande samenwerking in de opleiding en leidt de facto tot verdere integratie van vakgroepen en vakgebieden.

Nederland is in 2015 als eerste gestart met een volledig geïntegreerde medische vervolgopleiding radiologie en nucleaire geneeskunde. Het thema ‘nucleaire geneeskunde en moleculaire radiologie’ is nu een van de acht onderdelen van de basisopleiding radiologie, en kan daarbij ook als differentiatie worden gevolgd. Een belangrijke actueel onderwerp is het verder definiëren en opzetten van deze differentiatie. Hierbij staat integratie voorop, neemt radionuclidentherapie in belang toe en moet moleculaire radiologie als nieuw begrip inburgeren. Andere bewegingen zoals integratie van opleidingsgroepen, samengaan van afdelingen radiologie en nucleaire geneeskunde, maar ook verregaande samenwerking tussen wetenschappelijke verenigingen zijn een logisch gevolg van het ontstaan van een nieuwe generatie geïntegreerde medische beeldvormers.  

Vakgebieden samenbrengen en goed laten samenwerken vraagt om gevoel, intuïtie en creativiteit. De toekomst vormgeven en de radioloog van de toekomst opleiden vereist visie en samenwerking op lokaal, regionaal en landelijk niveau en vraagt om erkenning van individuele kwaliteiten en om het geven van vertrouwen, besluit Bennink.

Dhr. prof. dr. R.J. Bennink, hoogleraar Radiologie, in het bijzonder voor opleiding en onderwijs in nucleaire geneeskunde en moleculaire radiologie: Het Geheim - Samen Opleiden voor de Toekomst.

Deelname

Toegang vrij

Locatie

Gepubliceerd door  UvA Persvoorlichting