De chirurg van hoogcomplexe zorg is aan de bal!

Geneeskunde

18mei2018 16.00

Oratie

Uitkomsten van hoogcomplexe operaties (zoals gedaan wordt voor slokdarm- en maagkanker) zijn afhankelijk van het hele dedicated team. Uitkomsten in Nederland zijn op Europees niveau goed maar kunnen nog beter als er meer gecentraliseerd wordt of als er sprake is van goede regionale samenwerkingen. Om dit op een goede manier gestalte te geven zijn wij als chirurgen van deze hoogcomplexe zorg aan de bal stelt Mark van Berge Henegouwen in zijn oratie.

De resultaten van de operatieve behandeling van ziekten van de slokdarm en de maag zijn de afgelopen twintig jaar fors verbeterd door betere chirurgische (laparoscopische) technieken, toevoeging van chemotherapie en bestraling aan de behandeling maar ook doordat deze operaties meer geconcentreerd zijn in gespecialiseerde centra in Nederland. Hoewel er veel verbeterd is zijn er ook landelijk duidelijke verschillen in uitkomsten tussen ziekenhuizen. Zo is recent aangetoond dat in Nederland de overleving bij patiënten met slokdarmkanker wordt beïnvloed door het ziekenhuis waar de ziekte wordt vastgesteld. Ook is er een variatie in uitkomsten tussen ziekenhuizen die operaties doen voor slokdarm en maagkanker.

Verbetering van zorg zit niet alleen in de operatie en het poliklinische traject maar vooral ook in het ‘dedicated’ teamwork wat er mee gepaard gaat. Slokdarmoperaties zijn bijzonder complex en in één centrum zijn wel tien specialismen betrokken bij de behandeling van de primaire ziekte en de complicaties na de operatie. Om een goed niveau te bereiken is een minimum volume nodig dat waarschijnlijk hoger ligt dan het nu landelijk vastgestelde aantal van 20.

Om de uitkomsten van deze hoogcomplexe operaties te verbeteren is er een duidelijke lobby op gang gekomen vanuit patiëntenorganisaties en verzekeraars om de minimumaantallen voor deze hoogcomplexe chirurgie op te hogen. Dit zou naar een aantal van 40 of zelfs 80 per ziekenhuis per jaar moeten gaan om de uitkomsten van de zorg duidelijk te verbeteren. Centralisatie naar enkele centra kan een oplossing zijn maar goede regionale samenwerking ook. Dit houdt in dat er naast een duidelijke samenwerking op papier van meerdere ziekenhuizen in één regio ook gezamenlijk besluiten worden genomen over deze hoogcomplexe patiënten, bijvoorbeeld in één multidisciplinair overleg. In elk geval is er een reden tot initiatief om deze uitkomsten verder te verbeteren. Met andere woorden de chirurg van hoogcomplexe zorg is aan de bal!

Dhr. prof. dr. M.I. van Berge Henegouwen, hoogleraar Gastro-intestinale Chirurgie, in het bijzonder Oesophagus- en Maagchirurgie: Upper GI Chirurgie aan de bal.

Deelname

Toegang vrij

Locatie

Gepubliceerd door  UvA Persvoorlichting