Optimaal bijdragen aan menselijke vooruitgang

Rechtsgeleerdheid

18okt2018 16.00

Oratie

Daniel Gervais bekijkt vanuit historisch perspectief hoe en of het recht menselijke vooruitgang kan bevorderen.

Hij stelt dat de titel van zijn oratie The Law of Human Progress een dubbelzinnige is. Het herinnert ons aan het feit dat menselijke vooruitgang in geen geval een natuurlijke wet is, in die zin dat mensen niet altijd op natuurlijke wijze vooruitgang boeken. De titel suggereert ook dat wetgeving in veel gevallen menselijke vooruitgang kan bevorderen. Dit is het verschil tussen verandering en vooruitgang. Vooruitgang en verandering zijn niet synoniem. Wanneer er verandering plaatsvindt, is er niet tegelijkertijd en noodzakelijkerwijs sprake van vooruitgang. Verandering is niet-lineair en niet bij alle vormen van verandering is er sprake van vooruitgang. Verandering is slechts een verschil tussen twee punten (A en B) op een tijdlijn. Vooruitgang is een verbetering in punt B. Het wordt het beste als een proces beschouwd, niet als een bestemming.

In zijn oratie gaat Gervais in op de vraag hoe de verlichte governance van innovatie eruit moet zien in de 21ste eeuw. Ook bespreekt hij welke set van principes ontwikkeld kunnen en moeten worden om aan optimale menselijke vooruitgang bij te dragen.

Dhr. prof. dr. D.J. Gervais, hoogleraar Informatierecht: The Law of Human Progress.

Deelname

Toegang vrij

 

Locatie

Gepubliceerd door  UvA Persvoorlichting