Elitekarakter wetenschap verdween in Sovjet-Unie

Europese studies

27feb2013 10.00

Promotie

Het wetenschapssysteem dat de Sovjets hadden gesticht, legde strenge regels op aan het intellectuele werk. Het elitekarakter dat de wetenschap had in het Tsaristisch tijdperk verdween in de Sovjet-Unie.

Een academische studie was in de Sovjettijd niet langer een onderneming van een afzonderlijke intellectueel, maar werd geconcentreerd in wetenschappelijke instellingen met een solide collectief. Hiermee wilde de Sovjets de vormen van wetenschappelijk werk dichterbij het gebruik van industriële productie brengen.

Alfrid Bustanov gaat in zijn proefschrift in op de geschiedenis van de klassieke oriëntalistiek in de steden Alma-Ata en Leningrad in de Sovjet-tijd. Hij probeert in zijn onderzoek de patronen van politisering te begrijpen die plaatsvonden binnen apolitieke wetenschapsgebieden.

 

Dhr. A.K. Bustanov: Settling the Past: Soviet Oriental Projects in Leningrad and Alma-Ata. Promotor is dhr. prof. dr. M. Kemper. Co-promotor is dhr. prof. dr. S.A. Dudoignon.

Deelname

Toegang vrij 

Gepubliceerd door  UvA Persvoorlichting