Communiceren en improviseren rondom de BeweegKuur

Communicatiewetenschap

26mrt2014 11.00

Promotie

Marian ter Haar bestudeert de aard en het verloop van complexe samenwerking rondom de ontwikkeling van de BeweegKuur, een Nederlandse gecombineerde interventie ontworpen om de leefstijl van mensen met diabetes en overgewicht te verbeteren. Centraal in het onderzoek staat de communicatie tussen de betrokkenen van verschillende organisaties met verschillende belangen, visies en praktijken.

Mw. W.M.A. ter Haar: Communiceren en Improviseren. Omgaan met dynamiek en complexiteit bij de ontwikkeling en implementatie van een gezondheidsinterventie. Promotor is prof. dr. M.N.C. Aarts. Copromotor is dr. P. Verhoeven.

 

Locatie

Deelname

Toegang vrij

Gepubliceerd door  UvA Persvoorlichting