Schaal- en scopevoordelen van banken

Economie

25apr2017 12.00

Promotie

Sinds de recente financiële crisis zijn schaal- en scopevoordelen van banken actueler dan ooit. Zowel individuele banken als de financiële sector als geheel zijn steeds groter geworden, zelfs na de financiële crisis. Mark Dijkstra gaat dieper in op de vraag of schaal- en scopevoordelen bestaan, waardoor deze veroorzaakt worden en wanneer deze wel en juist niet ontstaan. Ook ontwikkelt hij een maat om het oneigenlijke voordeel van overheidssteun te meten. Zijn onderzoek bevat onder meer een casestudie over ABN AMRO en de rol van bedrijfsstrategie in het creëren van schaalvoordelen.

Dhr. M.A. Dijkstra: Economies of Scale & Scope in Banking. Effects of Government Intervention, Corporate Strategy and Market Power. Promotoren zijn prof. dr. A.W.A. Boot en prof. dr. J. Koelewijn (Nyenrode Business Universiteit).

Deelname

Toegang vrij

Locatie

Gepubliceerd door  UvA Persvoorlichting