Beeldvorming van oudere werknemers

Communicatiewetenschap

13sep2017 11.00 - 12.00

Promotie

Oudere werknemers worden regelmatig geconfronteerd met leeftijdsdiscriminatie op de werkvloer, een probleem dat veelal wordt toegeschreven aan negatieve beeldvorming over deze groep. Stereotiepe beelden van oudere werknemers hebben een negatief effect op het vermogen van werkgevers, managers en collega’s om eerlijke en juiste beslissingen te nemen over hen. Anne Kroon onderzoekt hoe (on)gemedieerde communicatie de beeldvorming over oudere werknemers beïnvloedt en wat de effecten daarvan zijn. Ze bestudeert hiertoe de beeldvorming van oudere werknemers in nieuwsmedia en communicatie binnen organisaties.

Mw. A.C. Kroon: Images of Older Workers. Content, Causes, and Consequences. Promotor is prof. dr. R. Vliegenthart. Copromotoren zijn dr. C.L. ter Hoeven en dr. M. van Selm.

Deelname

Toegang vrij

Locatie

Gepubliceerd door  UvA Persvoorlichting