Communicatieve dimensie van metaforen

Nederlands

17okt2017 12.00

Promotie

De afgelopen dertig jaar zijn metaforen voornamelijk bestudeerd vanuit het theoretisch raamwerk van Conceptual Metaphor Theory. Binnen dit raamwerk worden metaforen gezien als talige uitdrukkingen (‘metaforen in taal’) van onderliggende conceptuele structuren (‘metaforen in denken’). Gudrun Reijnierse gaat in op de communicatieve dimensie van metaforen binnen het nieuwe theoretische raamwerk van Deliberate Metaphor Theory.

Mw. W.G. Reijnierse: The Value of Deliberate Metaphor. Promotor is prof. dr. G.J. Steen. Copromotoren zijn dr. T. Krennmayr (VU) en dr. C.F. Burgers (VU).

Deelname

Toegang vrij

 

Locatie

Gepubliceerd door  UvA Persvoorlichting