De diagnostische waarde van Diffusion Tensor Imaging

Geneeskunde

11okt2017 12.00 - 13.00

Promotie

Jos Oudeman bestudeert de ontwikkeling en de toepassing van verschillende MRI-technieken die gebruikt kunnen worden bij het stellen van diagnoses in neuromusculaire aandoeningen. In het bijzonder gaat hij in op Diffusion Tensor Imaging (DTI), een techniek die het mogelijk maakt om de diffusie-eigenschappen van watermoleculen in levend weefsel te meten. Oudeman kijkt hij onder meer naar toepassing van DTI op zenuwvlechtwerk in de overgang van de nek naar de bovenarm. Ook onderzoekt hij de diagnostische waarde van DTI bij patiënten met verschillende zenuwaandoeningen.

Dhr. J. Oudeman: Diffusion Tensor Imaging: a Diagnostic Tool for Neuromuscular Conditions. Promotoren zijn prof. dr. M. de Visser en prof. dr. M. Maas. Copromotoren zijn dr. C. Verhamme, , prof. dr. ir. G.J. Strijkers en dr. ir. A.J. Nederveen.

Deelname

Toegang vrij

Locatie

Gepubliceerd door  UvA Persvoorlichting