Kruisverhoor van het verleden

Geschiedenis

20okt2017 11.00

Promotie

Historische interpretaties van massaal geweld en de juridische procedures ter bestraffing van de gepleegde misdrijven verhouden zich volgens historicus Thijs Bouwknegt uiterst problematisch tot elkaar. In zijn onderzoek kijkt hij specifiek naar geweld in Sub-Sahara-Afrika. Dit doet hij aan de hand van vier thema’s: massaal geweld en internationale misdrijven, transitional justice en internationale strafprocessen, waarheidsvinding, en juridische en historische narratieven over geweld.

Dhr. T.B. Bouwknegt: Cross-Examining the Past. Transitional Justice, Mass Atrocity Trials and History in Africa. Promotoren zijn prof. dr. N.D. Adler en prof. dr. P. Romijn.

Deelname

Toegang vrij

 

Locatie

Gepubliceerd door  UvA Persvoorlichting