Risicostratificatie van patiënten met aangeboren hartafwijking

Geneeskunde

12okt2017 10.00 - 11.00

Promotie

Door vooruitgang in cardiale beeldvorming worden aangeboren hartaandoeningen (CHD) tegenwoordig zowel vaker als eerder gediagnosticeerd. De successen van de hartchirurgie hebben geleid tot een drastische toename van de levensverwachting van kinderen met een aangeboren hartafwijking. Helaas maakt deze toename patiënten tevens vatbaarder voor ernstige complicaties, bijvoorbeeld pulmonale arteriële hypertensie (PAH). Ilja Blok richt zich op risicostratificatie van patiënten met PAH-CHD, de verschillende beschikbare behandelopties, nieuwe indicaties voor perioperatieve behandeling en een sporttrainingsprogramma voor patiënten met een aangeboren hartafwijking.

Dhr. I.M. Blok: Congenital Heart Disease and Pulmonary Arterial Hypertension: End of an Era? Promotor is prof. dr. B.J.M. Mulder. Copromotor is dr. B.J. Bouma.

Deelname

Toegang vrij

Locatie

Gepubliceerd door  UvA Persvoorlichting