Het verloop van astma op volwassen leeftijd

Geneeskunde

14nov2017 12.00

Promotie

Guus Westerhof doet onderzoek naar astma die ontstaat op volwassen leeftijd. Deze astmasoort kan worden onderverdeeld op basis van het type ontstekingscel in de luchtwegen. Twee daarvan zijn esofinofielen en neutrofielen. Westerhof concentreert zich op esofinofielen. Daarnaast onderzoekt hij het verloop van astma op latere leeftijd.

Dhr. G.A. Westerhof: Adult-Onset Asthma. Predictors of Clinical Course and Severity. Promotor is prof. dr. E.H.D. Bel. Copromotoren zijn prof. dr. P.J. Sterk en dr. E.J.M. Weersink.

Deelname

Toegang vrij

Locatie

Gepubliceerd door  UvA Persvoorlichting