Tekstbegrip van computers

Informatica

15dec2017 12.00

Promotie

Het onderzoeksgebied natural language understanding bestudeert hoe computers teksten in natuurlijke taal kunnen begrijpen. Dat kan op verschillende niveaus. Tom Kenter doet onderzoek naar het automatisch begrijpen van natuurlijke taal op het niveau van woorden, korte teksten (zoals zinnen) en volledige documenten. Hij kijkt of we er op een automatische manier achter kunnen komen welke woorden mensen door de tijd heen gebruiken om een bepaald concept beschrijven. Vervolgens onderzoekt hij of we - door de betekenissen van woorden in twee zinnen met elkaar te vergelijken - kunnen bepalen of de zinnen hetzelfde betekenen. Tot slot gaat Kenter in op tekstbegrip op documentniveau door een taak te bestuderen waarbij de computer een document leest en er vragen over beantwoordt.

Dhr. T.M. Kenter: Text Understanding for Computers. Promotor is prof. dr. M. de Rijke. Copromotor is prof. dr. J. van Eijnatten (Universiteit Utrecht).

Deelname

Toegang vrij

Locatie

Gepubliceerd door  UvA Persvoorlichting