Nieuwe techniek om de lever preoperatief te evalueren

Geneeskunde

18jan2018 14.00

Promotie

Een van de meest gevreesde complicaties na een leveroperatie is leverfalen. De kans op leverfalen hangt af van de omvang en functie van het deel van de lever dat overblijft na operatie. Om een beeld te krijgen van de omvang van de lever na operatie geldt de CT-scan momenteel als standaard. Katarzyna Cieślak onderzoekt of een andere techniek, de scintigrafische evaluatie, een betere inschatting kan geven van omvang en functie van de lever na de ingreep, zodat waar nodig adequate voorzorgsmaatregelen genomen kunnen worden om postoperatief leverfalen te vermijden.

Mw. K.P. Cieślak: Scintigraphic Assessment of Liver Function in Patients requiring Liver Surgery. Promotor is prof. dr. T.M. van Gulik. Copromotor is prof. dr. R.J. Bennink.

Deelname

Toegang vrij

Locatie

Gepubliceerd door  UvA Persvoorlichting