Pathogenese, diagnose en behandeling van slokdarmdysfunctie

Geneeskunde

12jan2018 14.00

Promotie

Froukje van Hoeij bestudeert de pathogenese, diagnose en behandeling van slokdarmdysfunctie, om zo te komen tot verbeteringen. In het bijzonder richt zij zich op gastro-oesofageale refluxziekte (waarbij de maaginhoud terug de slokdarm in stroomt), achalasie (een vrij zeldzame aandoening waarbij de onderste kringspier van de slokdarm is verkrampt, waardoor voedsel er niet goed door kan) en esophagogastric junction outflow obstruction (een ziekte die gekarakteriseerd wordt door een niet-relaxerende onderste slokdarmsfincter, maar intacte slokdarm-peristalstiek).

Mw. F.B. van Hoeij: Developments in the Management of Esophageal Dysfunction. Promotor is prof. dr. A.J.P.M. Smout. Copromotor is dr. A.J. Bredenoord.

Deelname

Toegang vrij

Locatie

Gepubliceerd door  UvA Persvoorlichting