Grammatica van het Darfur-Arabisch

Taalwetenschap

18mei2018 13.00

Promotie

Het Arabisch dat gesproken wordt in Darfur (West-Soedan), wordt op alle vlakken sterk beïnvloed door de andere talen die daar ook gesproken worden. Darfur-Arabisch lijkt bovendien erg op het Arabisch zoals het in Tsjaad gesproken wordt. Caroline Roset richt zich binnen het Darfur-Arabisch op drie linguïstische aspecten: de fonologie (klankleer), morfologie(leer van de woordstructuur) en de syntaxis (zinsleer).

Mw. C.J. Roset: A Grammar of Darfur Arabic. Promotor is prof. dr. P.C. Hengeveld. Copromotor is prof. dr. M.A. Woidich.

Deelname

Toegang vrij

Locatie

Gepubliceerd door  UvA Persvoorlichting