Preken over apocalyptische teksten

Religiewetenschappen

23mei2018 11.00

Promotie

In de Bijbelse geschriften neemt de apocalyptiek – die gekenmerkt wordt door visioenen, toekomstverwachtingen en bovennatuurlijke wezens – een bijzondere plaats in. Rinze Nieuwenhuis onderzoekt hoe over apocalyptische teksten in 1 Tessalonicenzen (in de Brieven van Paulus) gepreekt wordt. Hiertoe bestudeert hij zeventien preken van predikanten uit verschillende richtingen in protestantse kerken en kijkt hoe zij met deze teksten omgaan en welke betekenis zij hieraan geven voor hun hoorders.

Dhr. R.H. Nieuwenhuis: Leven in verwachting van de komst van Christus. Een onderzoek naar de uitleg en het gebruik van Paulus’ teksten over de (weder)komst van Christus in 1 Tessalonicenzen in preken. Promotoren zijn prof. dr. J.W. van Henten en prof. dr. F.G. Immink (Protestantse Theologische Universiteit).

Deelname

Toegang vrij

Locatie

Gepubliceerd door  UvA Persvoorlichting