Verborgen factoren infectierisico's bij oncologische behandeling

Geneeskunde

18mei2018 16.00

Promotie

Tijdens oncologische behandeling is het risico op infecties toegenomen vanwege zogeheten beenmergdepressie en remming van afweercellen. Dit is dan ook de voornaamste reden voor opname in het ziekenhuis gedurende de behandeling. Mischa Keizer richt zich op de centrale vraag of oncologische behandelingen ook direct of indirect effect hebben op het functioneren van eiwitten van het aangeboren afweersysteem in het bloed, het zogeheten ‘complement-systeem’. En of een mindere functie van het complement-systeem een verhoogd risico betekent op infecties of andere complicaties gedurende oncologische behandelingen.

Dhr. S.M.P.D. Keizer: Complement Activation Defects in Pediatric Oncology Patients: Hidden Factors Contributing to the Increased Risk of Infection. Promotor is prof. dr. T.W. Kuijpers. Copromotoren zijn dr. D. Wouters en dr. M.D. van de Wetering.

Deelname

Toegang vrij

Locatie

Gepubliceerd door  UvA Persvoorlichting