Exotische fases van materie in quantummagneten

Natuurkunde

18okt2018 14.00

Promotie

In meerdeeltjessystemen kan de complexe wisselwerking russen de deeltjes leiden tot exotische fases van materie. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij supergeleiding en supervloeistoffen. Meestal gaan dit soort exotische fases gepaard met de verschijning van quantummechanische effecten op macroscopische lengteschalen. Dit komt typisch voor in sterk-gecorreleerde systemen. Het onderzoek van Ido Niesen is gericht op een subcategorie van sterk-gecorreleerde systemen: isolerende vaste stoffen waarvoor de bewegende deeltjes – de elektronen – vastgespeld zitten op een achtergrondrooster. De enige overgebleven vrijheidsgraden worden gegeven door quantummechanische spins van de elektronen. Dit soort systemen wordt quantummagneten genoemd.

Dhr. I.A. Niesen: Exotic Phases of Matter in Quantum Magnets. A Tensor Networks Tale. Promotor is prof. dr. J.S. Caux. Copromotor is dr. P.R. Corboz.

Deelname

Toegang vrij

Locatie

Gepubliceerd door  UvA Persvoorlichting