Samenwerking in het Europees Parlement: nationaliteit, partij of ideologie?

Politicologie

19okt2018 13.00

Promotie

Het Europees Parlement (EP) is uniek in zijn soort. Het is het enige direct gekozen supranationale parlement met uitgebreide wetgevende bevoegdheden. Maar hoe werken deze parlementariërs uit verschillende landen samen? Zijn nationaliteit, partij en ideologie van invloed op de beslissing van parlementariërs om samen te werken in het EP? Op deze vraag richt Harmen van der Veer zich in zijn onderzoek. Daarbij staat de volgende vraag centraal: hoe en onder welke omstandigheden werken parlementariërs samen langs scheidslijnen van nationaliteit of juist langs partijgroep- en ideologische scheidslijnen?

Dhr. H.A.A. van der Veer: A Parliament Beyond Borders? Parties, Nationality, and Cooperation in the European Parliament. Promotoren zijn prof. dr. W. van der Brug en prof. dr. S.L. de Lange. Copromotor is dr. A. Hakhverdian.

Deelname

Toegang vrij

Locatie

Gepubliceerd door  UvA Persvoorlichting