Auteursrecht en bibliotheken in de digitale genetwerkte omgeving

Rechtsgeleerdheid

16nov2018 14.00

Promotie

Het bibliotheekconcept heeft zich de laatste decennia ontwikkeld van een traditionele, fysieke verschijningsvorm naar een digitale plek met een structurele infrastructuur voor geordende toegang tot (digitale) content. Het huidige auteursrecht komt echter niet voldoende tegemoet aan het digitale functioneren van bibliotheken. Vicky Breemen plaatst de gesignaleerde spanning tussen auteursrecht en bibliotheken in de digitale genetwerkte omgeving in context tegen de achtergrond van nieuwe, digitale ontwikkelingen.

Mw. V.E. Breemen: The Interplay between Copyright Law and Libraries. In Pursuit of Principles for a Library Privilege  in the Digital Networked Environment. Promotor is prof. mr. P.B. Hugenholtz. Copromotor is dr. L. Guibault (Dalhousie University).

Deelname

Toegang vrij

Locatie

Gepubliceerd door  UvA Persvoorlichting