Functionaliseren van op-converterende nanodeeltjes

Scheikunde

06dec2018 10.00

Promotie

Zogeheten op-converterende nanodeeltjes (UCNP’s) met daarin opgenomen lanthanide-ionen hebben de eigenschap om continu licht met golflengtes in het nabij-infraroood (NIR)-spectrum om te zetten in hoger-energielicht in het ultraviolet of zichtbare gedeelte van het spectrum. De toepassing van UCNP’s kan van grote waarde zijn voor biologische en biomedische vraagstukken. NIR-licht dringt niet alleen door in weefsels, maar veroorzaakt ook een veel lagere autofluorescentie van weefsel dat normaal gesproken zou interfereren met de op-geconverteerde luminescentie. Yadan Ding onderzoekt verschillende aspecten die een sleutelrol spelen bij het functionaliseren van UCNP’s.

Mw. Y. Ding: Construction and Optimization of Biofunctional Upconversion Nanoplatforms. Promotoren zijn prof. dr. H. Zhang (University of Chinese Academy of Sciences) en prof. dr. W.J. Buma.

Deelname

Toegang vrij

Locatie

Gepubliceerd door  UvA Persvoorlichting