Positief groepsklimaat in residentiële jeugdzorg

Pedagogische wetenschappen

13dec2018 12.00

Promotie

Er is veel discussie over de effectiviteit van residentiële (24-uurs-) zorg, vooral als het gaat om (jonge) kinderen. Elk jaar worden er nog steeds duizenden kinderen bij jeugdzorginstellingen geplaatst. Eefje Strijbosch wil bijdragen aan de wetenschappelijke en praktijkgerichte kennis met betrekking tot het bouwen aan een positief groepsklimaat in de residentiële zorg voor kinderen van 4-15 jaar oud. In het bijzonder richt ze haar project op het ontwikkelen van een Plan-Do-Check-Act-cyclus.

Mw. E.L.L. Strijbosch: Group Work in Progress. Exploring ways to build a positive group climate in residential care for 4-15 year old children. Promotor is prof. dr. G.J.J.M. Stams. Copromotoren zijn  dr. G.H.P. van der Helm (Hogeschool Leiden) en dr. I.B. Wissink.

Deelname

Toegang vrij

Locatie

Gepubliceerd door  UvA Persvoorlichting