Beleidsmedewerker onderwijs

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Publicatiedatum
12 maart 2018
Opleidingsniveau
Universitair
Salarisindicatie
€3.475 tot €5.405 bruto per maand, op basis van 38 uur per week
Sluitingsdatum
25 maart 2018
Functieomvang
30.4 uur per week
Vacaturenummer
18-110

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid, gelegen in het hart van Amsterdam, heeft een sterke maatschappelijke betrokkenheid en een internationaal profiel. Beide komen tot uiting in haar onderzoek en onderwijs. De faculteit verzorgt drie bacheloropleidingen en twintig masteropleidingen en -tracks. Het onderzoek van de Faculteit, bijvoorbeeld op het gebied van internationaal recht, Europees recht en informatierecht, behoort tot de internationale top. Met 3500 studenten en 450 medewerkers behoort zij tot de grotere rechtenfaculteiten van Nederland.

De werkzaamheden worden verricht in de eenheid Bestuurszaken van het Faculteitsbureau. Deze eenheid ondersteunt de decaan en de onderwijs- en onderzoeksdirecteuren zowel procesmatig als inhoudelijk bij bestuur en beleid. De medewerker valt hiërarchisch onder de bestuurssecretaris.

Werkzaamheden

 • Ontwikkelen, implementeren, evalueren en bijstellen van beleid op het gebied van onderwijs en onderwijskwaliteitszorg, en andere beleidsondersteunende taken;
 • Ondersteuning onderwijs- en opleidingsdirecteuren, waaronder het vervullen van de secretarisrol in diverse overleggen;
 • meewerken aan universitaire en facultaire projecten/projecten leiden ter verbetering van onderwijsbeleid en onderwijssturing, zoals bevorderen studiesucces, studenttevredenheid, medezeggenschap studenten, etc.;
 • (onderwijs)beleidsadviezen opstellen voor faculteitsbestuur over nieuwe (landelijke, universitaire en/of facultaire) ontwikkelingen en thema’s en adviseren over de facultaire implementatie daarvan;
 • daartoe actief monitoren van ontwikkelingen op het terrein van universitair (onderwijs)beleid en regelgeving en analyseren en interpreteren van relevante managementgegevens;
 • proces regisseren, documenten opstellen en communicatie organiseren voor de facultaire onderwijsbeleidskaders en -regels;
 • algemene vraagbaakfunctie voor onderwijsbeleid in faculteit – daartoe relaties onderhouden en participeren in overlegstructuren met UvA Centraal (Academische Zaken, Juridische Zaken, Strategy & Policy etc.);
 • medevormgeven aan strategische onderwijsbeleidscommunicatie (zoals rond wijzigingen OER, overgangssituaties, wijzigingen in curricula, etc.);
 • zelfstandig concipiëren van concepten voor jaarplan en jaarverslag van het College en de Graduate School of Law, jaarplan faculteit en facultaire kwartaalverslagen;
 • opstellen van facultaire beleidskaders voor onderwijskwaliteitszorg en adviseren over implementatie daarvan, mede in het licht van universitair onderwijskwaliteitszorgbeleid;
 • verlenen van ondersteuning bij accreditatie- en visitatietrajecten van nieuwe en bestaande opleidingen en bij verandering of opheffing van opleidingen;
 • participeren in facultaire, universitaire en landelijke projecten en overlegverbanden op het vlak van in- en externe onderwijskwaliteitszorg (bijv. (sub)clustercoördinatie, facultaire vertegenwoordiger NSE etc.).

Profiel

De kandidaat

 • heeft een academische opleiding;
 • beschikt over gedegen kennis van wet- en regelgeving en kaders in het hoger onderwijs; 
 • heeft aantoonbare ervaring met (onderwijs)beleidsadvisering en kwaliteitscycli in het hoger onderwijs;
 • heeft affiniteit met het juridisch hoger onderwijs;
 • beschikt over goede contactuele en communicatieve vaardigheden;
 • is ondernemend, flexibel, proactief en resultaatgericht;
 • kan zowel zelfstandig als in teamverband werken;
 • beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke beheersing van de Nederlandse en de Engelse taal.

Inlichtingen

Aanstelling

Aanstelling geschiedt in eerste instantie in tijdelijke dienst voor een jaar met uitzicht op een vast dienstverband. Op deze functie is het UFO-profiel van Beleidsmedewerker 2/3 van toepassing. Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding, leeftijd en ervaring, minimaal €3.475 en maximaal €5.405 bruto (schaal 11/12, Cao NU) per maand bij volledige werktijd. 

Sollicitatie

U kunt uw sollicitatiebrief vergezeld van een gedetailleerd curriculum vitae, mailen aan solliciteren-fdr@uva.nl ter attentie van de Selectiecommissie. Vermeldt u a.u.b. vacaturenummer 18-110 in de onderwerpregel. Sollicitatiebrief en curriculum vitae graag in één pdf-attachment toesturen.

De sluitingsdatum is 25 maart 2018. #LI-POST

Wij stellen acquisitie niet op prijs 

Gepubliceerd door  Universiteit van Amsterdam