Studentlid Centraal Stembureau

Bestuursstaf – Juridische Zaken

Publicatiedatum
29 oktober 2018
Opleidingsniveau
Universitair
Salarisindicatie
Vrijwilligersvergoeding van €50
Sluitingsdatum
16 november 2018
Functieomvang
10 tot 20 uur per jaar
Vacaturenummer
18-644

Het Centraal Stembureau (CSB) is het onafhankelijke orgaan van de UvA dat de verkiezingsprocedures van de UvA medezeggenschap organiseert. Het CSB organiseert de verkiezingen voor Studentenraden, de Ondernemingsraden en de Opleidingscommissies aan de UvA, ziet toe op het ordelijk verloop ervan, stelt de verkiezingsuitslagen vast en is verantwoordelijk voor de juiste vervulling van zetels in de verschillende raden en opleidingscommissies. Het CSB bestaat uit een voorzitter en tenminste vier leden.

Het CSB zoekt twee studentleden (tevens elkaars plaatsvervangers) met affiniteit voor verkiezingen en de medezeggenschap, om een zetel vervullen.

Werkzaamheden

Als studentlid van het CSB vorm je samen met de overige leden en de voorzitter het onafhankelijke orgaan dat het zorgvuldig verloop van de verkiezingen bewaakt. De secretaris is eerste aanspreekpunt, doet het voorbereidende werk en adviseert het CSB. De leden en de voorzitter van het CSB nemen vervolgens de definitieve beslissingen en stellen deze officieel vast tijdens een openbare zitting. Het CSB vergadert per verkiezingsronde minimaal twee keer (vaststelling kandidatenlijsten, vaststelling uitslagen). Ook beslist het CSB over mogelijke onjuistheden en onregelmatigheden in de aanloop naar de verkiezingen.

Het lidmaatschap van het CSB vraagt 10 uur tot 20 uur per jaar. De zittingstermijn is in beginsel twee jaar. De piekbelasting ligt steeds in het voorjaar in verband met de Studentenraadverkiezingen. Naast een vrijwilligersvergoeding van 50 euro per zitting biedt de functie de kans om van dichtbij kennis te maken met procedures van de UvA, ervaring op te doen met verkiezingsprocessen, en je netwerk te vergroten.

Profiel

Voor deze functie zoeken we studwenten die tijdens de zittingstermijn van twee jaar studeren aan de UvA (bachelor of master), met affiniteit voor de medezeggenschap.

Inlichtingen

Neem voor meer informatie contact op met:

Aanstelling

Het betreft een vrijwilligersfunctie voor de zittingstermijn van twee jaar.

Sollicitatie

Je kunt via onderstaande link online solliciteren. Sollicitaties die rechtstreeks naar de contactpersoon of op een andere wijze worden verstuurd, worden niet verwerkt. #LI-DNP

Wij stellen acquisitie niet op prijs

Gepubliceerd door  Universiteit van Amsterdam