Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Geschiedenis van de Internationale Betrekkingen

Bij Geschiedenis van de Internationale Betrekkingen komen aan de orde: de staat en de betrekkingen tussen staten en verschillende ‘transnationale’ aspecten van de laatste anderhalve eeuw.

Internationale betrekkingen
Churchill, Roosevelt en Stalin, Yalta Conferentie 1945.

Analyse van de specifiek-historische situatie is het uitgangspunt. Anders dan bij sociale wetenschappen zijn algemene modellen en theorieën niet meer dan hulpmiddelen om historische gebeurtenissen in hun unieke karakter te verklaren.

 

 

Onderzoek

Onderzoek richt zich onder meer op:

 • globalisering en imperialisme rond 1900
 • Nederlands buitenlandse betrekkingen
 • thema’s uit de periode van de twee Wereldoorlogen
 • dekolonisatie na de Tweede Wereldoorlog
 • de Koude Oorlog
 • culturele aspecten van recente internationale betrekkingen
 • de economische opkomst van ontwikkelingslanden en regio’s sinds 1945
 • recente transatlantische betrekkingen

Onderwijs

Master Geschiedenis van de internationale betrekkingen

 • Het masterprogramma GIB zoekt het evenwicht tussen specialisatie, middels eigen scriptieonderzoek, en kennisverbreding, via themavakken.
 • In het Kernvak krijgen de studenten een algemene inleiding op het vakgebied en wordt geleidelijk toegewerkt naar het eigen scriptieonderzoek.
 • De thema- en keuzevakken sluiten aan bij de onderzoekactiviteiten van de docenten. Ook wordt er van tijd tot tijd, via de onderzoeksgroep "Geweld en Maatschappij," een interdisciplinair gerichte collegeserie aangeboden.
 • Veel studenten doen tijdens de studie praktijkervaring op via een stage bij een regeringsinstelling of NGO.

Medewerkers