De stad en politieke verbeelding

Geografie

02jun2017 16.00

Oratie

Binnen de stadsstudies wordt ‘politiek’ nog te nauw disciplinair gedefinieerd en bestudeerd. Stadswetenschappers moeten politieke processen in bredere zin onderzoeken, door ook de verbeelding van stedelijke macht serieus te nemen. Om die verbeelding goed te kunnen duiden moeten we sociaalwetenschappelijke methoden (bijvoorbeeld interviews en etnografie) combineren met geesteswetenschappelijke methoden (bijvoorbeeld culturele analyse van populaire muziek en straatkunst). Dit betoogt Rivke Jaffe in haar oratie.

Hoe kunnen we politiek herkennen in de stad? Hoe kunnen sociale wetenschappers zich bezig houden met stedelijke machtsprocessen die zich afspelen buiten gevestigde onderzoeksterreinen als de representatieve democratie of sociale bewegingen? Jaffe bepleit het samenbrengen van sociaalwetenschappelijke en geesteswetenschappelijke benaderingen, en het combineren van methoden als etnografie met culturele analyse.

In diverse culturele uitdrukkingen, waaronder verschillende vormen van populaire cultuur, komt de machtsstrijd in en om de stedelijke ruimte geregeld aan de orde. Door ons ook hierop te richten kunnen wij volgens Jaffe een nieuw begrip vormen van hoe stedelijke autoriteit en politieke belonging onderhandeld worden, binnen domeinen die vaak over het hoofd worden gezien binnen sociaalwetenschappelijke stadsstudies. Jaffe verkent de mogelijkheden van een dergelijke benadering en legt daarbij een nadruk op de politieke verbeelding, meer specifiek op hoe de verbeelding van burgerschap en autoriteit zich verhoudt tot de alledaagse stedelijke praktijk.

Voertaal: Engels.

Mw. prof. dr. R. K. Jaffe, hoogleraar Cities, Politics and Culture: Cities and the Political Imagination.

Gepubliceerd door  UvA Persvoorlichting