Pensioenstelsels onder druk

Economie

08dec2017 11.00

Promotie

Overal ter wereld staan sociale zekerheidsstelsels onder druk. De financiële houdbaarheid van pensioenregelingen en de daaruit voortvloeiende hervormingsbehoefte staan dan ook hoog op de agenda’s van nationale beleidsmakers en internationale organisaties. Veel landen hebben al wetten gemaakt of anderszins maatregelen getroffen om de houdbaarheid van hun pensioenstelsel te verbeteren. Ronnie van Maurik onderzoekt deze pensioenhervormingen. Hij bestudeert de belangrijkste politieke, macro-economische en demografische factoren die pensioenhervormingen teweegbrengen en kijkt of deze factoren verschillen tussen OESO- en niet-OESO-landen. Tot slot kijkt hij naar de consequenties van dergelijke hervormingen op vrijwillige huishoudelijke besparingen.

Dhr. R.E.F. van Maurik: The Economics of Pension Reforms. Promotor is prof. dr. R.M.W.J. Beetsma. Copromotor is dr. W.E. Romp.

Deelname

Toegang vrij

 

Locatie

Gepubliceerd door  UvA Persvoorlichting