Economie

Economen zijn gespecialiseerd in het analyseren van keuzes: behoeften dwingen mensen tot het maken van keuzes over de inzet van alternatief aanwendbare middelen (goederen en tijd) om die behoeften te bevredigen. De handel in middelen gebeurt op markten: de plaats waar vraag en aanbod bij elkaar komen. Handel op markten vindt voortdurend plaats; op elk moment, overal ter wereld, op micro- en macroniveau. Dit leidt tot een dynamisch en complex systeem van interacties dat we ‘de economie’ noemen. Om de werking van de economie te begrijpen moet telkens begonnen worden bij vraag en aanbod om vervolgens specifieke aspecten aan de analyse toe te voegen.

Amsterdam School of Economics (ASE)

Naar de website

ASE Research Institute

Naar de website