Afdelingen Faculteit der Geesteswetenschappen

Het wetenschappelijk personeel is ondergebracht in acht afdelingen onder leiding van een afdelingsvoorzitter. In de afdeling ligt de verantwoordelijkheid voor de inzet van personeel in onderwijs en onderzoek, wordt uitvoering gegeven aan het HRM-beleid en zijn personele zaken belegd.

Afdeling ACASA

Onder ACASA (het Amsterdam Centre for Ancient Studies and Archaeology) vallen de disciplines klassieke talen en culturen en archeologie.

Secretariaat: secretariaat-acasa-fgw@uva.nl, T +31 20 525 5830 / 2572

 • dhr. prof. dr. V.V. (Vladimir) Stissi

  Klassieke archeologie en kunstgeschiedenis der Oudheid

  Afdelingsvoorzitter
  V.V.Stissi@uva.nl
  T: 0205252558
  T: 0205255830

  Ga naar detailpagina

Locatie

Afdeling Filosofie

De afdeling Filosofie bestaat uit de groepen Critical Cultural Theory, Logic and Language, Philosophical Tradition in Context en Philosophy and Public Affairs. 

Secretariaat: secr.wijs-fgw@uva.nl, T +31 20 525 4511

 • dhr. prof. dr. H.O. (Huub) Dijstelbloem

  Filosofie van wetenschap en politiek (leerstoel in samenwerking met de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid)

  Afdelingsvoorzitter
  H.O.Dijstelbloem@uva.nl

  Ga naar detailpagina
 • mw. drs. A.J. (Agaath) Homminga


  Hoofd bedrijfsvoering
  A.J.Bronkhorst-Homminga@uva.nl
  T: 0205254508
  T: 0205254570

  Ga naar detailpagina

Locatie

Afdeling Geschiedenis, Europese studies en Religiewetenschappen

De disciplines Geschiedenis, Europese studies en Religiewetenschappen zijn ondergebracht in deze afdeling. 

Contactgegevens secretariaten:

Secretariaat Europese studies: secr.es-fgw@uva.nl, T + 31 (0)20 525 2280 
Secretariaat Geschiedenis: secr-geschiedenis-fgw@uva.nl, T +31 (0)20 525 4464 / 4496 / 4666 
Secretariaat Religiewetenschappen: secr-religiewetenschappen-fgw@uva.nl, T +31 (0)20 525 2010 
Secretariaat Hermetica: hermetica-fgw@uva.nl, T + 31 (0)20 525 3571 / 3572

 • dhr. prof. dr. M. (Michael) Kemper

  Oost-Europese studies

  Afdelingsvoorzitter
  M.Kemper@uva.nl
  T: 0205254370
  T: 0205252280

  Ga naar detailpagina
 • mw. drs. W. (Wendie) Pezarro


  Hoofd bedrijfsvoering
  W.Pezarro@uva.nl
  T: 0205256399
  T: 0205254666

  Ga naar detailpagina

Locatie

Afdeling Kunst- en cultuurwetenschappen

Onder de afdeling Kunst- en cultuurwetenschappen vallen de disciplines algemene cultuurwetenschappen, kunstgeschiedenis, muziekwetenschap, theaterwetenschap en conservering en restauratie van cultureel erfgoed. 

Secretariaat: s.kc-afdeling-fgw@uva.nl, T +31 20 525 3503

 • dhr. prof. dr. A.F.W. (Lex) Bosman

  Geschiedenis van de bouwkunst

  Afdelingsvoorzitter
  A.F.W.Bosman@uva.nl
  T: 0205253580

  Ga naar detailpagina
 • mw. drs. A.J. (Agaath) Homminga


  Hoofd bedrijfsvoering
  A.J.Bronkhorst-Homminga@uva.nl
  T: 0205254508
  T: 0205254570

  Ga naar detailpagina

Locatie

Afdeling Literatuur- en taalwetenschap

Binnen de afdeling Literatuur- en taalwetenschap zijn wetenschappers werkzaam binnen de disciplines literatuurwetenschap en taalwetenschap. 

Secretariaat: secretariaatPCH-fgw@uva.nl , T +31 20 525 3864

 • mw. prof. dr. J.C. (Jeannette) Schaeffer

  Taalverwerving

  Afdelingsvoorzitter
  J.C.Schaeffer@uva.nl
  T: 0205252083

  Ga naar detailpagina

Locatie

Afdeling Mediastudies

Film, televisie, nieuwe media, journalistiek, informatie en digitale geesteswetenschappen staan bij Mediastudies centraal en worden zowel afzonderlijk als cross-mediaal bestudeerd. 

Secretariaat: mediastudies-fgw@uva.nl, T +31 20 525 2980

 • dhr. prof. dr. L.W.M. (Rens) Bod

  Computationele en digitale geesteswetenschappen

  Afdelingsvoorzitter
  L.W.M.Bod@uva.nl
  T: 0205256086
  T: 0205256051

  Tweede werkadres: Turfdraagsterpad 9, 1012 XT Amsterdam

  Ga naar detailpagina

Locatie

Afdeling Moderne vreemde talen en culturen

Binnen de afdeling Moderne vreemde talen en culturen zijn de volgende disciplines ondergebracht: Engelse talen en culturen, Romaanse talen en culturen, Semitische talen en culturen, Duitse en Scandinavische talen en culturen en Slavische talen en culturen.

Secretariaat: secretariaatPCH-fgw@uva.nl, T +31 20 525 3864

 • dhr. prof. dr. A.P. (Arjen) Versloot

  Germaanse taalkunde, in het bijzonder de Duitse, Scandinavische en Friese talen

  Afdelingsvoorzitter
  a.p.versloot@uva.nl
  T: 0205256283

  Ga naar detailpagina

Afdeling Neerlandistiek

Binnen de afdeling Neerlandistiek werken medewerkers op het gebied van Nederlandse taal- en letterkunde, taalbeheersing, argumentatietheorie en retorica. Ook de wetenschappelijke medewerkers van het Instituut voor Nederlands taalonderwijs en taaladvies (INTT) zijn hier onder gebracht. 

Secretariaat: secr.nrl-fgw@uva.nl, T +31 20 525 3991

 • dhr. prof. dr. G.J. (Gerard) Steen

  Taalbeheersing

  Afdelingsvoorzitter
  G.J.Steen@uva.nl
  T: 0205254711

  Ga naar detailpagina

Locatie

Gepubliceerd door  Faculteit der Geesteswetenschappen

8 november 2018