Afdelingen

Het wetenschappelijk personeel is ondergebracht in acht afdelingen onder leiding van een afdelingsvoorzitter. In de afdeling ligt de verantwoordelijkheid voor de inzet van personeel in onderwijs en onderzoek, wordt uitvoering gegeven aan het HRM-beleid en zijn personele zaken belegd.

ACASA

Afdelingsvoorzitter: Vladimir Stissi

Hoofd bedrijfsvoering: Jobien Kuiper, T +31 20 525 2006

Secretariaat: secretariaat-acasa-fgw@uva.nl, T +31 20 525 5830 / 2572

Filosofie

Afdelingsvoorzitter: Huub Dijstelbloem

Hoofd bedrijfsvoering: Agaath Homminga, T +31 20 525 4508

Secretariaat: secr.wijs-fgw@uva.nl, T +31 20 525 4511

Geschiedenis, Europese studies en religiewetenschappen (GER)

Afdelingsvoorzitter: Michael Kemper

Hoofd bedrijfsvoering: Wendie Pezarro, T +31 20 525 6399

Secretariaat Europese studies: secr.es-fgw@uva.nl, T + 31 20 55 2280

Secretariaat Geschiedenis: secr-geschiedenis-fgw@uva.nl, T +31 20 525 4464 / 4496 / 4666

Secretariaat Religiewetenschappen: secr-religiewetenschappen-fgw@uva.nl, T +31 20 525 2010

Secretariaat Hermetica: hermetica-fgw@uva.nl, T + 31 20 525 3571 / 3572

Kunst- en cultuurwetenschappen (K&C)

Afdelingsvoorzitter: Lex Bosman

Hoofd bedrijfsvoering: Agaath Homminga, T +31 20 525 4508

Secretariaat: s.kc-afdeling-fgw@uva.nl, T +31 20 525 3503

Literatuur- en taalwetenschap (L&T)

Afdelingsvoorzitter: Jeannette Schaeffer

Hoofd bedrijfsvoering: Hermien de Boer, T +31 20 525 4428

Contact: Coordinator Bedrijfsvoering: Marjolein Valk, T +31 20 525 4696

Mediastudies

Afdelingsvoorzitter: Rens Bod

Hoofd bedrijfsvoering: Marten Hidma, T +31 20 525 2006

Secretariaat: mediastudies-fgw@uva.nl, T +31 20 525 2980

Moderne vreemde talen en culturen (MVTC)

Afdelingsvoorzitter: Arjen Versloot

Hoofd bedrijfsvoering: Hermien de Boer, T +31 20 525 4428

Contact: Coordinator Bedrijfsvoering: Marjolein Valk, T +31 20 525 4696

Neerlandistiek

Afdelingsvoorzitter: Gerard Steen

Hoofd bedrijfsvoering: Marten Hidma, T +31 20 525 4728

Secretariaat: secr.nrl-fgw@uva.nl, T +31 20 525 3991

Gepubliceerd door  Faculteit der Geesteswetenschappen

24 september 2018