Examencommissies

Er zijn twee examencommissies: één voor het CoH en één voor de GSH. De examencommissies zijn eindverantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit van de toetsing van de opleidingen. Hiernaast beslissen examencommissies onder meer over individuele afwijkende programma’s, het verlenen van vrijstellingen en het goedkeuren van keuzevakken buiten de faculteit.

Examencommissie College of Humanities

Voorzitter: Ronald de Rooij

Contact: examencommissie-ba-fgw@uva.nl

Examencommissie Graduate School of Humanities

Voorzitter: Menno Spiering

Contact: examencommissie-ma-fgw@uva.nl

Gepubliceerd door  Faculteit der Geesteswetenschappen

18 april 2016