Opleidingsdirecteuren

Het onderwijs is georganiseerd in het College of Humanities (CoH) waar alle bacheloropleidingen onder vallen, en de Graduate School of Humanities (GSH) waar alle masteropleidingen onder vallen. Het CoH en de GSH staan elk onder leiding van een onderwijsdirecteur die eindverantwoordelijk is voor respectievelijk het bachelor- en het masteronderwijs. De opleidingen zijn gebundeld in onderwijsclusters die elk onder leiding staan van een opleidingsdirecteur. De opleidingsdirecteuren vormen samen met de onderwijsdirecteur en twee student-leden respectievelijk de Raad van het CoH en de Raad van de GSH.

Opleidingsdirecteuren College of Humanities         

ACASA: Suzanne Adema

Engelse taal en cultuur: Carrol Clarkson

Europese studies en Religiewetenschappen: PW Zuidhof

Filosofie: Jacques Bos

Geschiedenis: Paul Knevel

Kunst- en cultuurwetenschappen: Arjan de Koomen

Literatuur- en taalwetenschap: Jan Don

Mediastudies: Michael Stevenson

Taal-, cultuur en regiostudies: Henk van der Liet

Student-lid Raad van het CoH

Bella Schuster

Opleidingsdirecteuren Graduate School of Humanities

ACASA: Patricia Lulof

Conservering en restauratie: Clara von Waldthausen

Europese studies en Religiewetenschappen: PW Zuidhof

Filosofie: Jacques Bos

Geschiedenis: Paul Knevel

Kunst-, cultuur- en erfgoedstudies: Kati Röttger

Literatuur- en taalwetenschap: Carlos Reijnen (waarnemend opleidingsdirecteur)

Mediastudies: Mark Deuze

Midden-Oosten studies: Irene Zwiep

Student-lid Raad van de GSH

Josje de Zwart

Gepubliceerd door  Faculteit der Geesteswetenschappen

4 december 2018