Opleidingsdirecteuren

Het onderwijs is georganiseerd in het College of Humanities (CoH) waar alle bacheloropleidingen onder vallen, en de Graduate School of Humanities (GSH) waar alle masteropleidingen onder vallen. Het CoH en de GSH staan elk onder leiding van een onderwijsdirecteur die eindverantwoordelijk is voor respectievelijk het bachelor- en het masteronderwijs. De opleidingen zijn gebundeld in onderwijsclusters die elk onder leiding staan van een opleidingsdirecteur. De opleidingsdirecteuren vormen samen met de onderwijsdirecteur en twee student-leden respectievelijk de Raad van het CoH en de Raad van de GSH.

Opleidingsdirecteuren College of Humanities         

ACASA: Rodie Risselada

Engelse taal en cultuur: Carrol Clarkson

Europese studies: PW Zuidhof

Filosofie: Jacques Bos

Geschiedenis: Paul Knevel

Kunst- en cultuurwetenschappen: Arjan de Koomen

Literatuur- en taalwetenschap: Jan Don

Mediastudies: Robin Boast

Religiewetenschappen: Jan Willem van Henten

Taal-, cultuur en regiostudies: Henk van der Liet

Student-lid Raad van het CoH

nog niet bekend

Opleidingsdirecteuren Graduate school of Humanities

ACASA: Patricia Lulof

Conservering en restauratie: Clara von Waldthausen

Europese studies: PW Zuidhof

Filosofie: Federica Russo

Geschiedenis: Paul Knevel

Kunst-, cultuur- en erfgoedstudies: Kati Röttger

Literatuur- en taalwetenschap: Hanneke Stuit

Mediastudies: Charles Forceville

Midden-Oosten studies: Irene Zwiep

Religiewetenschappen: Jan Willem van Henten

Student-lid Raad van de GSH

Eeke van der Wal

Gepubliceerd door  Faculteit der Geesteswetenschappen

1 februari 2018