Research schools

Het onderzoek is georganiseerd binnen het facultaire onderzoeksinstituut, het Amsterdam Institute for Humanities Research (AIHR), onder leiding van de facultaire onderzoeksdirecteur. Onder het AIHR vallen vijf Research Schools: ACLC, ARTES ASCA, ASH en AHM. Daarnaast participeert de faculteit in het interfacultaire Institute for Logic, Language and Computation (ILLC).

Op deze pagina:

ACLC

Onderzoeksdirecteur: Paul Boersma

Contact: aclc-fgw@uva.nl

ARTES

Onderzoeksdirecteur: Christian Noack

Contact: artes-fgw@uva.nl 

ASCA

Onderzoeksdirecteur: Patricia Pisters

Contact: asca-fgw@uva.nl

ASH

Onderzoeksdirecteur: Elizabeth Buettner

Contact: ash-fgw@uva.nl

AHM

Onderzoeksdirecteur: Rob van der Laarse

Contact: ahm-fgw@uva.nl

ILLC

Onderzoeksdirecteur: Sonja Smets

Contact: illc@uva.nl

Gepubliceerd door  Faculteit der Geesteswetenschappen

31 juli 2017