Geesteswetenschappen in Amsterdam

Geesteswetenschappers gaan natuurlijk op in de stad. Amsterdam en deze faculteit zijn op ontelbaar veel manieren met elkaar verstrengeld.

Bushuis

Wetenschappers zijn partners in velerlei publieke debatten en maken deel uit van allerlei commissies in de culturele sector en lokale (semi) publieke overheid. Studenten van de faculteit lopen stage tijdens hun bachelor of master bij bedrijven en instellingen in Amsterdam.

De faculteit organiseert allerlei activiteiten voor geïnteresseerden van buiten de universiteit, onder de paraplu van de Illustere School. De faculteit is een prominente partner in het academisch-cultureel centrum SPUI25. De gebouwen van de faculteit staan in het hartje van de stad.

En: studenten en wetenschappers maken deel uit van het Amsterdamse straatbeeld en kleuren de stad met hun activiteiten.

Gepubliceerd door  Faculteit der Geesteswetenschappen

21 december 2017