Joodse cultuurgeschiedenis

Hebreeuws aan de UvA betekent studie van (Europese) joodse cultuurgeschiedenis vanaf de middeleeuwen tot nu. Geschiedenis van het joodse boek, filosofie en wetenschap zijn belangrijke onderdelen in de bestudering. Bron van onderzoek is het Hebreeuwse en het verwante erfgoed, zoals het Amsterdamse jiddische erfgoed. Lokale instellingen en collecties voeden het onderzoek en onderzoekers functioneren in verschillende internationale netwerken.

UvA PhD program

Hebrew and Jewish studies

more info

King's College London