Jewish Studies

Het doel van de opleiding is inzicht te verwerven in de historische processen die de joodse cultuur door de eeuwen heen hebben gevoed en gevormd. Daarbij is telkens consequent aandacht voor het insider en outsider perspectief, en voor traditionele en academisch-kritische benaderingen: hoe leest een orthodoxe jood de Talmoed en hoe leest een modern historicus die?
Taalvaardigheid en cultuurgeschiedenis bepalen samen het curriculum, dat is ingericht naar het Amerikaanse model van Jewish studies. Het moderne Hebreeuws wordt als startpunt genomen, omdat die taalfase de beste toegang geeft tot het geheel van de Hebreeuwse taal. Daarna wordt de taalvaardigheid aangescherpt met de studie van Hebreeuwse corpora uit verschillende periodes.

Hebreeuwse taal en cultuur aan de UvA is een opleiding tot cultuurhistoricus. Alumni gaan verder als onderzoeker of vinden werk in de joodse erfgoedsector.
De master heeft internationaal aanzien. Het internationale netwerk is breed, hecht en wordt instrumenteel ingezet voor de carrière van studenten.
Voor hun scriptie maken studenten gebruik van de rijke Amsterdamse instellingen op het gebied van joods erfgoed (zie links), waarmee nauw contact wordt onderhouden.

Gepubliceerd door  Faculteit der Geesteswetenschappen

7 oktober 2015