Joods erfgoed

Pijlers van het onderzoek zijn joodse cultuurgeschiedenis, intellectuele geschiedenis en geschiedenis van het joodse boek, met naast een textuele vaak ook een sterke theoretische component. Het onderzoek betreft dus zowel materieel als immaterieel joods erfgoed en in het verlengde daarvan ook de latere toe-eigening van het Hebreeuwse literaire erfgoed. Verschillende internationale projecten (deels onder constructie) dragen bij aan de ontwikkeling van Digital Humanities. Naast de bestaande focus op cultuur en identiteit krijgt het thema ‘religie’ geleidelijk een prominentere plaats op de onderzoeksagenda.
Het onderzoek maakt intensief gebruik van lokale collecties maar vertegenwoordigt regelmatig in het internationale discours het Nederlands perspectief op joodse cultuurgeschiedenis en geschiedenis van de wetenschappen.

Een aantal voorbeelden:

  • Shlomo Berger doet onderzoek naar vroegmoderne Jiddische boekgeschiedenis, naast het Hebreeuwse boek, vooral naar boekdrukkunst in Amsterdam en de verspreiding vanuit Amsterdam door Europa. Hij is verbonden aan het Amsterdam Centre for Cultural Heritage and Identity (ACCHI).
  • Resianne Smidt van Gelder-Fontaine doet onderzoek naar joodse en islamitische wetenschappen en filosofie in de Middeleeuwen. Interactie (interface) tussen de twee culturen en culturele overdracht (cultural transfer) zijn daarbij de moderne begrippen maar oude fenomenen.
  • Yaniv Hagbi doet onderzoek naar de geschiedenis van Hebreeuwse literatuurgeschiedenis. Hagbi publiceerde tevens een roman in Israël.
  • Irene Zwiep doet onderzoek naar de geschiedenis van het Hebreeuws en de Hebreeuwse taalwetenschap, en naar joodse wetenschap in het algemeen. Het zwaartepunt van haar onderzoek ligt in de vroeg-moderne en vroege moderne tijd, toen de Wissenshaft des Judentums een begin maakte met de academische bestudering van de joodse cultuur in een context van Verlichting en cultuurnationalisme.

Gepubliceerd door  Faculteit der Geesteswetenschappen

17 september 2012