Interdisciplinaire wetenschappen

Interdisciplinaire Wetenschappen

Waar de klassieke wetenschap het laboratorium als habitat heeft, ontsnappen veel urgente hedendaagse wetenschappelijke vraagstukken aan deze ommuring. Problematieken op gebieden als het klimaat, voedsel, energie, migratie, volksgezondheid, financiële stabiliteit, internet: de schaal en de aard van het onderzoek dat vereist is om deze problemen te lijf te gaan, is letterlijk en figuurlijk grensoverstijgend. Dat geldt zowel voor de methoden die nodig zijn alswel voor de nieuwe conceptuele kaders die ze verlangen. Er is steeds meer behoefte aan academici die over de grens van hun specialisme heen kunnen kijken en patronen kunnen aanbrengen in de onschatbare hoeveelheid aan beschikbare informatie. Een soort verbindingsofficieren in kennis, die verbanden kunnen leggen tussen verschillende soorten kennis en tussen theoretische, disciplinaire kennis en praktijkkennis.

Instituut voor Interdisciplinaire Studies