Onderwijsprogramma

Mediastudies bestaat uit twee grotere academische studieprogramma's, die zich elk richten op verschillende sleutelgebieden van de ontwikkeling en impact van media: Media en cultuur en Media en informatie.

Academische Club

Media en cultuur

Het onderwijsprogramma van Media en Cultuur omvat filmstudies, televisiestudies en comparatieve mediastudies. Onderzoek richt zich op zowel theorie als praktijk en besteedt aandacht aan de audio-visuele én de digitale cultuur. Media en cultuur pakt brede vragen op m.b.t. de culturele oorsprong van de media, haar effecten op de gebruiker en toeschouwer en bestudeert de historie en archeologie van de media. Ook benadert zij de media vanuit andere disciplines zoals culturele studies, politieke economie en kritische theorie. Mediatheorie, in al zijn medium-specifieke diversiteit, vormt daarbij een belangrijk onderdeel.

Filmstudies houdt zich bezig met de filosofische reflectie op film en audiovisuele kunst én met mediatechnologie en cinema-screening in diverse context. Televisiestudies richt zich op de radicale transformatie van populaire media in dit tijdperk van de mobiliteit, tweede schermen, participatieve cultuur en wereldwijde distributie.

Voor meer informatie over de diverse opleidingen:
 

Media en informatie

De opleiding Media en informatie omvat een bachelor Media en informatie, een masteropleiding Culturele informatiewetenschap, een minor Digital Humanities en de duale masterprogramma’s Journalistiek en Media en Archiefwetenschap. Informatie is onmisbaar en alom aanwezig in de toenemende digitalisering van onze wereld, of het nu gaat om activiteiten binnen de media, cultuur en economie of om ons sociale en professionele leven. Het creëren, verzamelen, samenstellen en gebruik van informatie is hierdoor de drijvende kracht achter veel hedendaagse sociale, culturele en economische activiteiten. De informatie is zo overvloedig dat we het niet meer hebben over toegang tót maar over sorteren en begrijpen ván informatie (‘data mining’).

Voor meer informatie over de diverse opleidingen:
 

Gepubliceerd door  Faculteit der Geesteswetenschappen

11 oktober 2017