Onderzoeksinstituten en projecten

Mediastudies heeft een rijke en diverse onderzoekscultuur die weerspiegeld wordt in de nationale en lokale onderzoeksscholen en -projecten.

Onderzoeksscholen

 - The Amsterdam School for Cultural Analysis (ASCA)
- The Institute for Logic, Language and Computation (ILLC)

Nationale onderzoeksscholen, waarbij Mediastudies is betrokken:
- Research School for Media Studies, voor PhD training en onderzoeksdisseminatie, een samenwerking van acht Nederlandse universiteiten onder leiding van de UVA.
- Netherlands Institute for Cultural Analysis (NICA), dat verbanden heeft met ASCA.
- Het Huizinga Instituut, landelijk onderzoeksnetwerk voor cultuurgeschiedenis.

Universiteitsbibliotheek Singel

Onderzoekszwaartepunten

- Amsterdam Centre for Globalisation Studies (ACGS), met projecten omtrent globale mobiliteit, duurzaamheid, esthetiek en connectiviteit.
- Amsterdam Centre for Cultural Heritage and Identity (ACHI). Belangrijkste onderdeel van dit zwaartepunt is het CREATE- project (Creative Amsterdam: An E-Humanities Perspective), dat o.a. onderzoek doet naar de 'Cultural Industries' in Amsterdam van 1600 tot nu.

Onderzoeksprojecten:

- Center for Digital Humanities (CDH), een samenwerking met de Vrije Universiteit van Amsterdam (VU) en de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Het CDH coordineert publiek-private onderzoeksprojecten waar geesteswetenschappelijk onderzoek en informatica samenkomen.

Leden van de staf van Mediastudies zijn ook betrokken bij onderzoeksprojecten zoals DATACTIVISM en het ASCA Cities project. Het New Media Team organiseert ieder jaar een Summer and Winter School.

Gepubliceerd door  Faculteit der Geesteswetenschappen

25 oktober 2017