Pedagogiek en Onderwijskunde

Pedagogiek, Onderwijskunde en Lerarenopleiding

Medewerkers Pedagogiek, Onderwijskunde en Lerarenopleiding participeren in het College of Child Development and Education (bacheloronderwijs), de Graduate School of Child Development and Education (masterprogramma's) en in het Research Institute of Child Development and Education.

Pedagogiek, Onderwijskunde en Lerarenopleiding

Graduate School of Child Development and Education

Website Graduate School

Ontwikkeling van kinderen en adolescenten in relatie tot hun opvoedings- en onderwijscontexten.

Research Institute of Child Development and Education

Website RICDE