Pedagogiek en Onderwijskunde

Pedagogiek, Onderwijskunde en Lerarenopleiding

Medewerkers Pedagogiek, Onderwijskunde en Lerarenopleiding participeren in het College of Child Development and Education (bacheloronderwijs), de Graduate School of Child Development and Education (masterprogramma's) en in het Research Institute of Child Development and Education.

Vrijdag 24 maart

Kohnstamm-lezing 2017

door Paul Verhaeghe

Aanmelding is gesloten

Ontwikkeling van kinderen en adolescenten in relatie tot hun opvoedings- en onderwijscontexten

Research Institute of Child Development and Education

Website RICDE