Pedagogiek en Onderwijskunde

Kohnstammlezing 2017: over identiteit, autoriteit en onderwijs

door hoogleraar Klinische Psychodiagnostiek Paul Verhaeghe

31 januari 2017

Met autoriteit loopt er vandaag de dag heel wat verkeerd, ook in onderwijs. Willen we een oplossing, dan moeten we eerst het probleem begrijpen. Hoe verhoudt identiteit zich tot autoriteit, wat is het verschil met macht en welke veranderingen hebben er plaatsgegrepen? Deze vragen vormen het startpunt van de Kohnstammlezing, die op vrijdag 24 maart wordt gegeven door de Belgische hoogleraar Klinische Psychodiagnostiek Paul Verhaeghe.

Leerkracht als gezagsdrager

Verhaeghe betoogt in zijn lezing, getiteld Identiteit, autoriteit, onderwijs, dat onze maatschappij zich in een spagaat bevindt tussen macht en autoriteit. Willen we het afglijden naar macht vermijden, dan moeten we een andere grond voor autoriteit installeren. Voor het onderwijs betekent dit het verlaten van de piramidale structuur en het uitbouwen van een horizontale hiërarchie. Het doel daarvan is dat elke leerkracht weer als gezagsdrager kan functioneren, omdat hij of zij gedragen wordt door anderen.

Over Paul Verhaeghe

Prof. dr. Paul H.J. Verhaeghe (1955) is hoogleraar Klinische Psychodiagnostiek, Psychoanalytische therapie en Gender Studies aan de Universiteit van Gent. Als hoofd van de vakgroep Psychoanalyse en raadplegingspsychologie motiveerde hij een nieuwe generatie psychoanalytisch geschoolde psychologen om empirisch en klinisch onderzoek te doen. Sinds 2000 gaat zijn belangstelling vooral uit naar de invloed van maatschappelijke veranderingen op psychologische en psychiatrische problemen. Hij schreef zijn bevindingen neer in een drieluik, waarin de mens in diens verhouding tot de ander centraal staat. Het eerste deel, Identiteit, verscheen in 2012; het tweede, Autoriteit, in 2015. Het derde en laatste deel, Intimiteit, is gepland voor 2018.

Over de Kohnstammlezing

De Kohnstammlezing vindt jaarlijks plaats en heeft een lange traditie: dit jaar is de achttiende editie. De lezingenreeks, georganiseerd door het Samenwerkingsverband Onderwijs en Opvoeding Amsterdam, is geïnspireerd door het werk van Philip Kohnstamm en is op het grensvlak van het maatschappelijk debat, het wetenschappelijk onderzoek en de praktijk van onderwijs en opvoeding. De lezing wordt gepubliceerd in een speciale reeks, uitgegeven door de Vossiuspers UvA Amsterdam. Bezoekers van de lezing ontvangen het boekje gratis. Het is ook op te vragen door e-mail te sturen naar Kohnstammlezing-fmg@uva.nl, onder vermelding van instituut, naam en postadres.

Datum en tijd

De Kohnstammlezing vindt plaats op vrijdag 24 maart 2017 om 15:00 uur.

Locatie

Gepubliceerd door  POWL