Breed, divers en internationaal

Politicologie aan de UvA wordt gekenmerkt door een breed perspectief op politieke processen die plaatsvinden op lokaal, nationaal, Europees en globaal niveau. In het onderzoek en onderwijs komt het hele scala aan deelgebieden, theorieën en onderzoeksmethoden van het vakgebied aan bod.

Profiel

In memoriam

Uwe Becker

(1951-2014)

De Fascinatie met Jean Tillie

Politicoloog prof.dr. Jean Tillie betoogt dat je meningen niet kunt negeren in een democratie.

Kom naar de UvA Bachelordag

29 november